Vážený členovia MO SRZ začína posledný aprílový týždeň a preto vám dávame opätovne do povedomia nasledujúci oznam.
Mo SRZ Kysucké Nové Mesto oznamuje svojím členom, že využila svoju možnosť a predĺžila termín na zaplatenie členského príspevku do 30.4. 2021, z dôvodu aktuálnej Covid 19 situácie. Prosíme členov, aby využili tento termín a uhradili členské. Pripomíname, že neuhradením členského príspevku členstvo v SRZ zaniká. Z toho dôvodu ak poznáte niekoho, kto ešte zabudol uhradiť členský príspevok, nech podá žiadosť najneskôr do piatka 30.4. 2021 podľa nasledujúceho odkazu:
Nahor