Výbor MO SRZ v KNM oznamuje že od 7.januára 2021 po 16:00 hod. bude zahájený predaj rybárskych dokladov pre členov našej organizácie bezpečnou formou. Nová úprava predaja nie je vyslovene viazaná na počítačové zručnosti v takom rozsahu, ako to bolo na jar 2020. 

V tomto roku sa vypísaný formulár žiadosti spolu s člen. preukazom a potvrdením o vrátení  Povolenia 2020 s vyplneným sumárov odovzdá v zalepenej  obálke v Chovateľsko-rybárskej predajni CHOVEX  - Vladimír Jastraban pri obchode Billa v KNM,  toto platí pre členov z pobytom v okresov KM, CA, ZA.  

 Poštou zasielajú žiadosti s rovnakým obsahom členovia zo vzdialenejších okresov, ktorým budú doklady pre rok 2021 zasielané spätne doporučene.

Ako bude predaj prebiehať si prečítate na 2. strane priloženého formulára.

Členovia MO SRZ v KNM, ktorý chcú z našej organizácie prestúpiť do inej MsO či MO, na formulár pri členskom napíšu PRESTUP a okrem Formulára a preukazov priložia aj vyplnenú žiadosť tlačiva na prestup, ktorá je tiež v prílohe len pre tieto účely.

Povolenia pre deti pôjdu obdobným spôsobom, ale na inom formulári.

Slangové výrazy sú v týchto oznamoch použité úmyselne pre jednoduchšie pochopenie.  

V KNM 6.januára 2021 za výbor MO SRZ v KNM predkladá IgoR Macúš 

 

Nahor