Lososové - pstruhové, lovné

Povinský potok 3-2960-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Rudinský potok 3-3380-4-1
Od ústia do rieky Kysuca po pramene. Lovná miera pstruha potočného 30 cm.
Vadičovský potok - prehrádzka 3-4551-4-1
Vodná nádrž (prehrádzka) na toku

Na všetkých pstruhových revíroch platí od 1.októbra do 15.apríla vrátane, všeobecný zákaz lovu.

Kaprové lovné

Kysuca č.2a (Hl) 3-1840-2-1 Lovný
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina-Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec–Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou. Lov rýb povolený po celý rok s dodržaním individuálnej druhovej ochrany. Lovná miera: Jalec hlavatý 30 cm, Pstruh potočný 35 cm

Kysuca č.2b (Hl) 3-1841-2-4  Revír s režimom chyť a pusť (CHaP)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Kysucký Lieskovec -
Ochodnica, po betónovú lávku pre peších v obci Dunajov. Uvedený úsek je v teréne označený tabuľami. Odporúčame používať háčiky bez protihrotov.
V tomto úseku si loviaci nesmie privlastniť žiadny úlovok!

VN Nesluša 3-5460-1-1
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša. Všeobecný zákaz lovu od 15.marca do 31.mája.      
V priebehu mája je rybolov možný len počas rybárskych pretekov. Na VN Nesluša platí zákaz lovu z telesa hrádze, ostrovov, polostrova, ako i z neresiska a zhromaždiska rýb označeného tabuľami.
Minimálna lovná miera: Kapor rybničný 45 cm
Maximálna lovná miera (úlovky väčšia ako je uvedená miera, nie je možné si ponechať): Kapor rybničný 70 cm, Jeseter malý 55cm
Upozornenie: Na základe uznesenia výročnej členskej schôdze z roku 2009, je stanovená i maximálna lovná miera kapra rybničného 70cm. To znamená, že rybár si smie ponechať kapra o dĺžke minimálne 45cm a maximálne 69cm.

Nahor