Ceny povolení pre rok 2024 MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Druh povolenia Cena povolenia
Kaprové miestne od 15 rokov 60,00 €
Kaprové zväzové od 15 rokov 75,00 €
Pstruhové miestne od 15 rokov 30,00 €
Lipňové zväzové od 15 rokov 70,00 €
Členská známka od 18 rokov 41,00 €
Členská známka - mládež (od 15 do 18 rokov + študent
s preukazom)
17,00 €
Administratívny poplatok 2,00 €
Zápisné pre nových členov (dospelí) 200,00 €
Zápisné pre nových členov (15 až 18 rokov) 100,00 €
Prerušenie členstva, príspevok člena na evideniciu a rozvoj MO SRZ v KNM počas prerušeného členstva 10,00€
Poplatok za neodpracované brigády (12h) 100,00 €
Hosťovacie povolenia
Kaprové - denné pre členov SRZ (dospelí) 20,00 €
Kaprové - týždenné pre členov SRZ (dospelí) 80,00 €
Pstruhové - denné pre členov SRZ (dospelí) 20,00 €

Kaprové - týždenné pre členov SRZ (deti)

5,00 €

Pstruhové - denné pre členov SRZ (deti) 3,00 €
Kaprové - denné (pre nečlenov SRZ) dospelí 40,00 €
Pstruhové - denné (pre nečlenov SRZ) dospelí 40,00 €
Kaprové - týždenné (pre nečlenov SRZ - deti) 10,00€
Pstruhové - denné (pre nečlenov SRZ - deti) 10,00€
Detské povolenia
Členské 1,00€
Zápisné nový člen 2,00€
Zápisné nový člen krúžku 0,00€
Miestne kaprové do 5 rokov 0,00€
Miestne kaprové do 14 rokov 14,00€
Miestne pstruhové do 14 rokov 15,00€
Zväzové kaprové 15,00€
Zväzové lipňové 10,00€

 ** Navyše, každý rybár je povinný si zakúpiť rybársky lístok na mestskom úrade alebo obecnom úrade.

Vypísané záznamy o úlovkoch za rok 2023 odovzdávajte v predajni CHOVEX oproti Bille od 18.12.2023. Keď v predajni záznam o úlovkoch odovzdáte, pýtajte si potvrdenie, ktoré je podmienkov pri zakúpení povolenia na rybolov pre rok 2024.

Hosťovacie povolenia: počet vydaných povolení je pre rok 2024 na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ a Členskej schôdze MO SRZ v KNM obmedzený. Predaj bude zahájený od 1.6.2024 nasledovne:
Na VN Nesluša, predaj hosťovacích povolení pre užívateľov rybárského domu, bude zabezpečovať pán Peter Held tel.: 0907 871 871.
Hosťovacie povolenia na Pstruhové rybárske revíry a Kysucu 2a a 2b bude zabezpečovať
pán Marián Smetana 0908 470 588

Po vypredaní posledného povolenia určitého typu, bude predaj tohto povolenia pre rok 2024 ukončený.

Záujemcovia o Zvláštne povolenie na rybolov na revíroch SRZ pre rok 2024 predkladajú na výbor MO SRZ v KNM žiadosť o vydanie tohto povolenia po uhradení členského príspevku a ďaľších poplatkov, najmä brigád, ak ich člen v roku 2023 neodpracoval.

Zvláštne povolenie na všetky ryb. revíry SRZ   Cena povolenia
 Zvláštne povolenie s možnosťou ponechania si úlovku  600,00 €
 Zvláštne povolenie bez možnosti ponechania si úlovku, lov len spôsobom CHaP  400,00 €

Tlačivo Žiadosti je na stránke RADA SRZ

Nahor