Záujemca o zväzové kaprové povolenie v cene 40,- €

je povinný si zakúpiť najskôr miestne kaprové povolenie v cene 46,- €

 

 

 

Ceny povolení na rok 2020 pre členov MO Kysucké Nové Mesto

Druh povolenia Cena povolenia
Kaprové miestne 46,00 €
Kaprové zväzové 40,00 €
Kaprové miestne - deti 10,00 €
Kaprové zväzové - deti 10,00 €
Pstruhové - deti 15,00€
Pstruhové miestne 20,00 €
Lipňové zväzové 40,00 €
Členská známka 26,00 €
Členská známka - mládež 17,00 €
Ceniny, odvody a tlačivá 2,00 €
Zápisné pre nových členov (dospelí) 200,00 €
Zápisné pre nových členov (15 až 18 rokov) 100,00 €
Poplatok za neodpracované brigády 50,00 €
Hosťovacie povolenia
Kaprové miestne - denné (dospelí a mládež) 10,00 €
Kaprové miestne - týždenné (dospelí a mládež) 40,00 €
Pstruhové miestne - denné (dospelí a mládež) 10,00 €

Kaprové miestne - týždenné (deti)

5,00 €

Pstruhové miestne - denné (deti) 3,00 €
Kaprové miestne - denné (pre nečlenov SRZ) 20,00 €
Pstruhové miestne - denné (pre nečlenov SRZ) 20,00 €

 ** Navyše, každý rybár je povinný si zakúpiť rybársky lístok na mestskom úrade.
Záujemca musí mať v čase plánovaného rybolovu platný rybársky lístok zakúpený na  mestskom, alebo obecnom úrade. 
Bez rybárskeho lístka sa povolenie na rybolov nesmie predať. 
Hosťovacie povolenia: počet vydaných povolení je pre rok 2020 na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ a Členskej schôdze MO SRZ obmedzený. Po vypredaní posledného povolenia určitého typu predaj tohto povolenia pre rok 2020 končí.
Kúpa hosťovacieho povolenia platí na jeden konkrétny revír.
Predajné miesta hosťovacích povolení: Čerpacia stanica – A. Súkeník Radola, Chovex V. Jastraban – Kys. Nové Mesto pri Bille

Nahor