Na základe schválenej úlohy na Výročnej členskej schôdzi v marci 2016, bola zahájená výstavba rybej liahne pre potreby zarybnenia rybárskych revírov našej MO.

Na stavbe sa pracuje od augusta, nakoľko prvé odchovy sú plánované už na jar 2017.

To znamená že stavebná časť má byť ukončená najneskôr do polovice októbra, aby sa mohlo pracovať už len na vnútorných plastových žľaboch, a príprave na začatie odchovu.

Tak to je plánované, a bolo by prospešné pre každého člena našej organizácie bez rozdielu na vek. Ak sa tak má však stať, nemôžu na stavbe robiť 1 a maximálne 5 brigádnici, aj to max 10 hodín týždenne.

Preto Vás pozývame na odpracovanie Vašich povinných brigád, na výstavbe liahne.

Brigády sa konajú aj mimo sobôt, v pracovných dňoch od pondelka do štvrtku, ak sa nazbiera dostatok brigádnikov.

Brigádnikov organizuje Igor Macúš, záujemcovia volajte na mobil 0905 428 272 - volať od 13:00 do 14:00 hod. (ak nezodvihnem hneď, zavolám naspäť do 30 minút).

 

Oznamenie brigady

Nahor