Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste oznamuje svojim členom:
V sobotu 12.augusta 2023 sa uskutoční brigáda na chovnom Rybárskom revíry Lodňanka. Zraz brigádnikov bude v Kysuckom Lieskovci pri Hasičskej Zbrojnici o 08:00 hod. Brigádu bude viesť a potvrdenie bude dávať hospodár chovného revíru  Lodňanka pán Branislav Slocik. V KNM 10.8.2023 výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste.
Nahor