Pozývame všetky deti MO SRZ Kysucké Nové Mesto na 13. ročník kombinovaných pretekov v love rýb na mušku a prívlač venovaných spomienke na vedúceho DRK Albína Koyša, ktoré sa uskutočnia 26.5.2024.

Všetky deti, ktoré sa zúčastnia pretekov musia mať vlastné náčinie na obidva spôsoby rybolovu. Deti z rybárskych krúžkov, ktorým chýba náčinie si dohodnú požičanie so svojim vedúcim. Propozície a časový harmonogram sú v prílohe.

V dňoch od 24. (piatok) do 26. mája (nedeľa) - vrátane je zakázaný lov na VN Ochodnica s výnimkou účastníkov pretekov 26. mája. Rybolov bude opäť povolený v pondelok 27. mája od 5:00.

Petrov zdar

MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Nahor