Pozývame záujemcov o členstvo v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, ktorí si do 8.4.2023 podali prihlášku, aby vykonali vstupný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Vzdelávanie nových členov bude prebiehať formou samovzdelávania. Zákon, vyhláška, stanovy, cvičné testy a správne odpovede si môžu stiahnuť na tomto linku. V prípade úspešného absolvovania testu si treba pripraviť prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov (treba stiahnuť a vytlačiť z linku) a presnú sumu za platbu povolení a poplatkov v hotovosti. Na stránke MO SRZ Kysucké Nové Mesto sú uvedené ceny povolení a poplatkov. Noví členovia platia zápisné pre nových členov, členský príspevok a povolenia podľa vlastného uváženia.
Upozornenie:
Podmienkou pre zakúpenie zväzového kaprového povolenia je zakúpenie miestneho kaprového povolenia.
Testovanie prebehne v Mestskom kultúrno-športovom stredisku Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto dňa 28. apríla 2024 (v nedeľu) o 9:00.
Prineste si so sebou:
vlastné písacie potreby,
fotografiu 3 x 4 cm (z druhej strany označenú menom a priezviskom),
podpísané tlačivo súhlasu so spracovaním údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte na 0903621709.
Petrov zdar
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Nahor