Posledný predaj povolení sa uskutoční:
19.3.2024 od 15.00 hod. do 17.00 hod.
26.3.2024 od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Upozorňujeme, že do 31.3.2024 je každý rybár povinný mať zaplatený členský príspevok, prípadne prerušené členstvo, v opačnom prípade prestáva byť členom MO SRZ Kysucké Nové Mesto.

Nahor