Považské múzeum v Žiline, ako správca Hradu Budatín zamklo bránku v záhrade hradu smerom k Váhu na žiadosť dodávateľa stavby železničného mosta cez rieku Váh do ukončenia výstavby. Žiadame rešpektovať túto uzáveru a nepoškodzovať zámok bránky ( bol nedávno vylomený ) ani oplotenie záhrady.
Nahor