Vážení rodičia, milé deti, v nasledujúcich 3 mesiacoch bude prebiehať predaj detských povolení na ZŠ Clementisova.

Vstupovať sa bude dať zadným vchodom (tam kde je telocvičňa). Po vstupe do budovy odbočíte doľava a prejdete presklenou chodbou. Prejdete dverami a prvá trieda v pravo je miesto predaja. Ceny povolení nájdete tu.

Termíny predaja
13. január 17:00-18:00 (v tomto termíne môžete odovzdať vypísané prehľady o úlovkoch).
28. január 13:00-14:00
25. február 13:00-14:00
24. marec 13:00-14:00
Do 31. marca sú povinní všetci členovia uhradiť členské príspevky.
 
Nahor