Ďalší predaj detských povolení na rybolov bude v nedeľu 23. 4. o 9:00 na ZŠ Clementisova. Zadný vchod pri telocvični. V prípade nejasností volajte na 0903621709.
Petrov zdar
Nahor