Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste (MO SRZ v KNM) oznamuje členom MO SRZ v KNM o možnosti zakúpenia dokladov na rybolov hybridným predajom obdobným ako tomu bolo počas Covidového obdobia.

 

Predaj bude zahájený od 21.1.2023 do 15.3.2023 nasledujúcim spôsobom:

  • Člen MO SRZ v KNM odovzdá do predajne CHOVEX – Vladimír Jastraban v KNM pri BILLE v obálke kompletne vyplnenú žiadosť o rozsahu požadovaných dokladov (členská známka + požadované povolenia +brigády) a priloží členský preukaz,
  • Po spracovaní žiadosti výborom MO SRZ v KNM, dostane člen na mailovú adresu ktorú uviedol v žiadosti platobné údaje v rozsahu: číslo účtu MO SRZ v KNM – suma na úhradu – variabilný symbol.
  • Po úhrade poplatku budú vždy 15 dni v mesiaci a po poslednom dni mesiaca (tj. 2x mesačne) vystavené doklady pre rok 2023 členom ktorý vykonali úhradu.
  • Po vystavení povolenia bude zaslaný členovi MO SRZ v KNM opäť mail, v ktorom bude informovaný o možnosti prevzatia ním požadovaných dokladov pre rok 2023 v predajni CHOVEX – Vladimír Jastraban v KNM pri BILLE proti podpisu.

Pre hladký priebeh vydania dokladov na rybolov pre rok 2023 členmi MO SRZ v KNM formou hybridného predaja, je potrebné vypísať kompletnú žiadosť a odovzdať ju kompletne aj s členským preukazom v zalepenej obálke.

Zalepená obálka zamedzí strate, V jednej obálke môže byť aj viacero žiadosti od členov MO SRZ v KNM.

Podrobnejšie inštrukcie sú v prílohe formulára.

Pre podanie žiadosti tlačte len samotný formulár.

S pozdravom Petrov zdar

 Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste dňa 19.01.2023

Nahor