Mladí rybári, mladé rybárky. V nedeľu 18.12. o 9:00 v CVČ Kysucké Nové Mesto budeme mať vedomostnú súťaž.

Okrem otázok z oblasti rybárskej legislatívy, základov ichtyológie a rozpoznávania rýb máme aj zručnostné kolo vo viazaní uzlíkov clinch a snell, ktorý sme sa učili na rybárskom krúžku. Pozvané sú všetky deti MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Ceny do súťaže zabezpečila firma Sniky v spolupráci s MO SRZ Kysucké Nové Mesto. S oceňovaním v súťaži zbieranie 2% sú to ceny spolu v hodnote okolo 700€. Tešíme sa na vás. Nezabudnite si priniesť prezúvky a písacie potreby.
Petrov zdar

foto1

snellpriruckaklichprirucka

Nahor