Na základe uznesenia z výročnej členskej schôdze dňa 19.marca 2022, MO SRZ Kysucké Nové Mesto organizuje rybárske preteky v love kapra na boilies.

Účastníci pretekov: členovia MO SRZ Kysucké Nové Mesto.

Termín konania: 23.5.2022 – 27.5.2022.

Miesto konania: Kysucké Nové Mesto VN Nesluša.

Organizačný štáb:

Riaditeľ pretekov: Peter Ondruš.

Garant MO SRZ: Ing. Miloš Smrek.

Hlavný rozhodca: Peter Ondruš.

Zdravotné zabezpečenie: 112, Poliklinika Kysucké Nové Mesto.

Pretekárska trať: VN Nesluša 3-5460-1-1.

Výskyt rýb: kapor rybničný, karas striebristý, lieň sliznatý, pleskáč vysoký, jalec hlavatý a iné.

Bodované ryby: kapor rybničný nad 5kg vrátane.

Zraz a štáb pretekov: areál rybárskeho domu pri VN Nesluša.

Náhradná trať: nie je určená.

Časový harmonogram pretekov:

Prezentácia: 23.5. 2022 (pondelok) o 8:00 hod.

Žrebovanie: 8:30 hod.

Štart pretekov: 12:00 hod.

Ukončenie pretekov: 27.5.2022 (piatok) o 12:00 hod.

Vyhodnotenie: 14:00 hod.

Prihlásenie sa na preteky: rybárska predajňa Sniky, Hviezdoslavova 491 Kysucké Nové Mesto, tel.: 0907 039 135.

Štartovné: 40€ jeden súťažný tím.

Pravidlá pretekov:

Loví sa v dvojčlenných družstvách (+náhradníci) na štyri udice s jedným nadväzcom spôsobom „chyť a pusť“ pri rešpektovaní denného času lovu rýb (4:00–24:00 hod.). Maximálny počet účastníkov je 10 tímov.

Vyhodnocuje sa súčet hmotností 3 najväčších ulovených kaprov rybničných nad 5 kg.

Pri vážení a púšťaní musí byť prítomný rozhodca a jeden člen susedného tímu, ktorý svojím podpisom potvrdí hmotnosť úlovku.

Vyhodnotené budú prvé tri tímy + najväčšia ryba preteku.

V prípade rovnakého výsledku rozhoduje skorší čas ulovenia bodovanej ryby.

Ako nástrahu a krmivo možno použiť len pelety a boilies v neobmedzenom množstve.

Povinná výbava pretekára: podložka, podberák (ramená alebo priemer min. 90cm) a sak na prípadne krátke prechovávanie ryby.

S rybami treba zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou. Vlastnou váhou si súťažné družstvo môže overiť či je potrebné privolať hlavného rozhodcu. Prechovávať ryby v sakoch je povolené iba na nevyhnutný čas potrebný na presun hlavného rozhodcu po pretekárskej trati. Maximálny počet prechovávaných rýb sú 3 ks.

Zákaz použitia zavážacích lodiek.

Pretekári môžu použiť čln pred začatím a po skončení pretekov na prepravu rybárskeho náčinia.

Markrovanie a použitie nahadzovacieho sonaru je povolené len v pondelok 23.5.2022 do 12hod.

Porušenie disciplíny:

 Pri porušení pravidiel uvedených v propozíciách alebo nedodržaní nepísaných zákonov etiky športového rybolovu bude tím okamžite napomenutý, bude mu uložená žltá karta a následne odrátaná najväčšia ryba z úlovkovej listiny. Pokiaľ rybu ulovenú nemá, bude mu odrátaná prvá ulovená bodovaná ryba tak, že sa nezapíše do úlovkovej listiny. Pri druhom porušení nasleduje diskvalifikácia tímu bez nároku na vrátenie štartovného. Nadmerné používanie alkoholických nápojov a rušenie ostatných loviacich bude mať za následok okamžité vylúčenie.

Protest:

Protest môže podať člen tímu len hlavnému rozhodcovi a to bezodkladne. Ak tím podáva protest, musí zložiť hlavnému rozhodcovi kauciu vo výške 50€, ktorá pri neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Na protesty podané po ukončení pretekov nebude braný ohľad.

Organizačné ustanovenia:

Po ukončení pretekov je každý tím povinný odpratať odpadky z miesta lovu a odviesť ich.

Všetci štartujúci súhlasia s týmito pravidlami, čo potvrdili uhradením štartovného.

Svojím podpisom pri registrácii dávajú súhlas k vyhotovovaniu záznamov a fotografií pre komerčné využitie, zverejnenie na internete, vo videu, na sociálnych sieťach alebo iných kanáloch na propagáciu rybolovu či samotnej akcie.

Každý pretekár je zodpovedný za dodržiavanie rybárskeho poriadku.

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť a organizátor nezodpovedá za vzniknuté škody počas preteku.

Rybárske preteky sú usporiadané podľa zákona 216/2018 Z.z. § 20 a vykonávacej vyhlášky 381/2018 § 15.

Petrov zdar

MO SRZ Kysucké Nové Mesto

KKposter

Nahor