Pozývame záujemcov o členstvo v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, ktorí si do 15.4.2022 podali prihlášku, aby vykonali vstupný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.

Školenie nových členov bude prebiehať formou samovzdelávania. Zákon, vyhláška, stanovy, cvičné testy a správne odpovede nájdete na tomto LINKU. V prípade úspešného absolvovania testu si treba pripraviť podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha) – urýchlite tým proces predaja povolení a presnú sumu za platbu povolení a poplatkov. Na tomto linku si treba spočítať koľko budete platiť: http://srzkysuca.com/srz-mo/povolenia-na-rybolov . Noví členovia platia zápisné pre nových členov, členský príspevok, ceniny a povolenia podľa vlastného uváženia.

Upozornenie:

Podmienkou pre zakúpenie zväzového kaprového povolenia je zakúpenie miestneho kaprového povolenia. Rovnako pokiaľ má nový člen záujem kupovať si hosťovacie povolenia musí mať zakúpené akékoľvek ročné miestne povolenie.

Testovanie prebehne v Mestskom kultúrno-športovom stredisku Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto dňa 30. apríla 2020 (v sobotu) o 8:00.

Prineste si so sebou:

  • vlastné písacie potreby,
  • fotografiu 3 x 4 cm (z druhej strany označenú menom a priezviskom),
  • podpísané tlačivo súhlasu so spracovaním údajov,

Petrov zdar

MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Nahor