Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste,

oznamuje členom MO SRZ v Kysuckom Novom Meste, že na základe platnej legislatívy  je nutnosti uhradiť členský príspevok za rok 2022 do štvrtku  31. marca 2022.

Posledná možnosť uhradenia členského príspevku a zakúpenia povolenia na rybolov pre rok 2022 bude členom MO SRZ KNM umožnená v nasledujúcich termínoch:

29.03.2022 od 15:00 hod. v kancelárii MO SRZ KNM v Dome kultúry KNM klasický predaj,

do 15:00 hod. dňa 31.03.2020 budú prijímané posledné správne vyplnenej žiadosti s členským preukazom.    

Členom SRZ, ktorý do 31. marca 2022 neuhradia členský príspevok, členstvo v Slovenskom rybárskom zväze zaniká.

  1. marca 2022  v Kysuckom Novom Meste
Nahor