Dňa 27. marca 2022 sa uskutoční predaj detských povolení na rybolov o 9:00 v Mestskom kultúrno-športovom stredisku Kysucké Nové Mesto, Litovelská 75 na 2. poschodí.

Noví členovia si prinesú fotografiu 3x2 cm a vypísaný súhlas so spracovaním osobných údajov a prihlášku (príloha). Cenník povolení sa nachádza tu: http://www.srzkysuca.com/srz-mo/povolenia-na-rybolov

Petrov zdar
MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Nahor