MO SRZ KNM oznamuje že ďalší termín predaja povolení pre rok 2022 sa uskutoční 29.marca 2022 (utorok) od 15:00 do 17:00 hod v Dome kultúry. Upozorňujeme členov, že to je zároveň posledná možnosť zaplatiť si členský príspevok. Na základe stanov, ten kto si nesplní túto povinnosť, musí byť automaticky vyradený a už nie je člen Slovenského rybárskeho zväzu. To znamená, že si nebude môcť kúpiť povolenie na rybolov.

Nahor