MO SRZ Kysucké Nové Mesto v spolupráci s CVČ Kysucké Nové Mesto a občianskym združením DMSR organizuje detskú vedomostnú súťaž o Pôstneho kapra. Súťažiť budú deti v dvoch kategóriách do 10 a do 15 rokov. Porovnať si úroveň nadobudnutých vedomostí budú môcť deti, ktoré chodia do detských krúžkov ale aj všetky ostatné deti MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Občianske združenie DMSR vytvorilo pre deti e-learning.

Návod na prihlásenie sa do e-learningu, kliknite na tento link: http://moodle.detiamladezsr.sk/login/index.php

obrdeti
 postupujte podľa pokynov v registrácii,
- počas dňa vám manuálne potvrdíme registráciu a prihlásime vás na testovanie
- následne sa môžete hrať a opakovať kurzy donekonečna ... kým to nebudete ovládať na 100% :-)
 
Kto nám nájde nejakú chybu v správnych odpovediach čaká ho odmena :-) 
 
Komu lepšie vyhovuje učiť sa z vytlačeného textu a obrázkov tu sú linky na vedomostné testy a rozpoznávanie rýb:
 
Tešíme sa na vás v nedeľu 20.3.2022 o 9:00 v CVČ Kysucké Nové Mesto. Treba si priniesť prezúvky, písacie potreby a rúško.

Po vyhlásení výsledkov súťaže bude iba pre účastníkov súťaže uskutočnený predaj povolení.
 
Petrov zdar
Nahor