Dobrý deň,

ak nášmu občianskemu združeniu SRZ Kysuca prispejete 2 percentá zo zaplatenej dane za rok 2021, tieto prostriedky budú použité v súlade  s poslaním a cieľom nášho združenia a to najmä:

 

  • zarybňovanie revírov v pôsobnosti združenia a v súlade so zákonom o rybárstve pôvodnými lososovitými druhmi rýb,
  • zachovanie, zveľaďovanie a ochrana genofondu rýb,
  • zveľaďovanie prírodných zdrojov v oblasti rybárstva, ochrana a tvorba zdravého životného prostredia, zlepšenie ekológie vodných tokov a ostatných vodných plôch z hľadiska rybárskych záujmov,
  • použitie v oblasti rekreačného a športového rybárstva, organizovať podujatia, ako aj starať sa o kultúrnu a odbornú výchovu členov združenia.

Každý člen, ktorý prispeje nášmu občianskemu združeniu sumou  100 Eur má možnosť uplatniť si nárok na odrobenie brigád podľa uznesenia členskej schôdze. Ak on sám nedosiahne takúto sumu, tak je možnosť zabezpečiť aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti aj svojich blízkych a kamarátov. Ak osoba neprispeje sumou  100 Eur, ale menšou sumou, tak bude mu táto menšia suma zohľadnená taktiež v brigádach v určitom pomere.

Doporučujeme, aby si sumu, ktorú vyzbierali a jej celkovú výšku dali zapísať vo forme zaokrúhlených % (102€ = 100% z brigádnickej povinnosti, 28€ = 30% z brigád. povinnosti) do brigádnického preukazu a tým budú mať už teraz potvrdené splnenie brigádnickej povinnosti podľa výšky poukázaného príspevku.

Čo je k tomu potrebné:

  1. Od zamestnávateľa si zabezpečiť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti( je to tlačivo, ktoré Vám dá zamestnávateľ)
  2. Na stránke www.srzkysuca.com nájdete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a toto následne vypíšete podľa pretlače a podpíšete.
  3. Následne skontaktujete prípadne člena výboru OZ SRZ Kysuca alebo výboru Mo SRZ Kysucké Nové Mesto a odovzdáte mu tlačivá a žiadate, aby sa Vám podpísal do brigádnického preukazu % , ktorou ste prispeli, občianskemu združeniu.

Kontakty na členov výboru OZ:

Ing. Miloš Smrek : 0915 033 005

Ing. Pavol Franc : 0918 335 013

Marián Smetana: 0908 470 588

Štefan Marošník : 0903 438 556

Dušan Novák : 0918 397 415

Mgr. Dušan Jaššo: 0903 621 709

Ing. Igor Macúš: 0905 428 272

Nahor