Výbor MO SRZ KNM oznamuje, že od januára 2022 nadobudol platnosť nový volebný poriadok, ktorý nájdete na našej stránke v sekcii LEGISLATÍVA.

Nahor