Výbor Miestnej organizácie oznamuje, že najbližší predaj povolení pre rok 2022 bude v utorok 18. januára 2022 od 14:30 hod do 16:30 hod
Nahor