Oznam
Pre členov MO SRZ v KNM bude umožnené zakúpiť si povolenie na rybolov pre rok 2022 hybridnou metódou, tak ako tomu bolo vlani z dôvodu opatrení ktoré vznikli s ochorením COVID.  
Vzhľadom na skutočnosť, že situácia s obmedzeniami sa nemení, pristupujeme k predaju našim členom rovnakým spôsobom ktorý sa osvedčil pri povoleniach v roku 2021. Podrobnosti v prílohe Stručný popis postupu predaja: 
1)Člen zanesie vyplnenú žiadosť s členským preukazom v zalepenej obálke do 
  chovateľsko rybárskej predajne CHOVEX pri Bille v Kysuckom Novom Meste,
2) Po kontrole žiadosti, člen obdrží mail s platobnými údajmi pre platbu 
   prevodom,
3) Po uhradení dostane člen mailom výzvu na prevzatie dokladov v predajni 
    CHOVEX.
 
Ak to bude situácia dovoľovať, bude sa predávať aj v našej kancelárii, ale s obmedzeným počtom žiadateľov, ktorý budú vpusteny do budovy, tiež nie je isté koľkokrát sa nám takýto predaj podarí uskutočniť. Preto je tu možnosť zaobstarať si rybárske doklady hore uvedeným spôsobom.
S pozdravom Petrov zdar 
            23.12.2021 výbor MO SRZ v KNM
Nahor