Oznam o prvom termíne na úhradu členského príspevku a  predaja Povolení na rybolov pre rok 2022

 

Oznamuje členom MO SRZ v Kysuckom Novom Meste:

  1. Povolenia na rybolov z roku 2021 je potrebné odovzdať do 15. januára 2021 v chovateľskom rybárskom obchode CHOVEX – Vladimír Jastraban, Pri Bille v Kysuckom Novom Meste.

Pri odovzdaní povolenia člen dostane potvrdenie o vrátení povolenia.

Bez tohto potvrdenia nebude možné po 15.1.2021 členovi predať Povolenie na rybolov pre rok 2022.

  1. Prvý termín na úhradu členského príspevku a predaja Povolení na rybolov bude 30.12.2021 o 15:00 hod v Dome kultúry Kancelária - MO SRZ v Kysuckom Novom Meste.

Predaj bude prebiehať iba v režime OP  (Očkovaný, Prekonaný), bez týchto dokladov nie je možný vstup do Domu kultúry. Člen s dokladmi OP však môže zakúpiť doklady pre viacero členov súčasne. Do budovy bude možné naraz pustiť limitovaný počet osôb.

Člen MO SRZ pre kúpu dokladov na rybolov pre rok 2022 prinesie členský preukaz, brigádnicky preukaz (ak má brigádnickú povinnosť) a potvrdenie o vrátení Povolenia na rybolov z roku 2021, prípadne Povolenie z roku 2021 vráti 30.12.2021 v kancelárii.

V zmysle legislatívy je možné povolenie predať až po vrátení predchádzajúceho.

O hybridnom predaji akým sa predávali rybárske doklady vlani a na jar 2021, vás budeme informovať v ďalšom ozname.

V KNM 21.12 2021, výbor MO SRZ v KNM

Nahor