Výbor MO SRZ Kysucké Nové Mesto oznamuje svojim členom, že plánuje usporiadať rybárske preteky na VN Nesluša

KYSUCKÝ DUHÁK

samozrejme, pokiaľ konanie dovolí pandemická situácia.

 

Termín konania je naplánovaný na sobotu 2.októbra 2021.

Žiadame všetkých záujemcov aby sledovali

-        web organizácie srzkysuca.com,

-        facebookú stránku srzkysuca,

-        informácie vo vývesnej skrinke,

kde budeme informovať o konaní, alebo iných alternatívach.

s pozdravom MO SRZ KNM.

Nahor