Vážený členovia MO SRZ v KNM

Upozorňujeme, že na VN Nesluša sa vyskytuje malá populácia Jalca tmavého. Tento pôvodný druh našej ichtyofauny má lovnú mieru 30 cm! Z tohto dôvodu, nemôže byť použitý ako nástrahová ryba pri love dravcov ak nemá viac ako 30 cm. Dbajte na poriadne rozpoznávanie rýb. 

S pozdravom MO SRZ KNM

Nahor