Pozývame záujemcov o členstvo v Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto, ktorí si do 30.4.2021 podali prihlášku a dostali osobnú pozvánku, aby vykonali vstupný test z oblasti zákona, vykonávacieho predpisu, stanov SRZ, rybárskej etiky a základov ichtyológie.
Vzhľadom k súčasnej situácii a v súlade s nariadeniami vlády SR bude školenie nových členov prebiehať formou samovzdelávania. Cvičné testy a správne odpovede sú v prílohe. V prípade úspešného absolvovania testu si treba pripraviť  podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov a formulár žiadosti o kúpu povolenia na rybolov. Pokúsime sa zabezpečiť aby v deň testovania mohol prebehnúť predaj povolení pre nových členov. Všetky potrebné znalosti si môžete precvičiť v súboroch, ktoré nájdete na následujúcom LINKU

Vstupný test prebehne v Mestskom kultúrno-športovom stredisku Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto dňa 23. mája 2021 o 8:00.

Prineste si so sebou:

- ochranné rúško,
- vlastné písacie potreby,
- fotografiu 3 x 4 cm (z druhej strany označenú menom a priezviskom,
- podpísané tlačivo súhlasu so spracovaním údajov,
- vypísaný formulár žiadosti o kúpu povolenia na rybolov.

Petrov zdar

MO SRZ Kysucké Nové Mesto
Nahor