Výbor MO SRZ v KNM chce požiadať svojich členov a sympatizantov rybárstva, ktorým súčasný stav ochrany rýb pred rybožravými predátormi nie je ľahostajný, aby podporili svojim podpisom dole uvedenú petíciu. Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame vykonať podpísanie petície elektronicky. 
 
 
S pozdravom Petrov zdar
 
Výbor MO SRZ v KNM
Nahor