Usmernenie členom MO SRZ v KNM pri úhrade členského SRZ a pri predaji povolení na rybolov pre deti do 14 rokov počas mimoriadnych AntiCovid opatrení v roku 2021

1. Podmienkou je odovzdanie správne vypísaného záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch najneskôr do 15.1.2021 v Chovateľsko-rybárskej predajni CHOVEX - Vladimír Jastraban pri obchode Billa v KNM – dostanete potvrdenie.

2. Zákonný zástupca žiadateľa vypíše formulár (príloha) a spolu s členským preukazom, a s potvrdením o odovzdaní záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 ho v zalepenej obálke odovzdá oproti podpisu v prezenčnej listine v predajni CHOVEX.

3. Po kontrole formulára prídu žiadateľovi na uvedený email platobné údaje s potvrdenou výškou platby a variabilným symbolom.

4. Po uhradení poplatkov bankový prevodom, budú pre žiadateľa pripravené doklady.

5. Informáciu o možnosti vyzdvihnutia dostane žiadateľ prostredníctvom uvedeného emailu.

Nahor