Mo SRZ Kysucké Nové Mesto oznamuje, že bude prebiehať predaj povolení na rybolov na rok 2021 v kancelárii MO SRZ KNM v Dome kultúry dňa:
18.12.2020 od 15:00 do 17:00.
 Upozorňujeme, že ide o jediný predaj v roku 2020 vzhľadom na aktuálne nariadenia vlády iný predaj prebiehať nebude. Zároveň Vás upozorňujeme, že je možné pri kúpe aj odovzdať povolenie za rok 2020. Ak ste ho už odovzdali nezabudnite si potvrdenie o odovzdaní. V prípade, že plánujete loviť ešte tento rok povolenie odovzdávať nebudete a nové Vám bude vydané na základe čestného prehlásenia o vrátení povolenia na rybolov za rok 2020.
Nahor