Výbor Miestnej organizácie oznamuje, že prebehne zarybnenie Vodnej nádrže Nesluša pstruhom dúhovým lovným.

Zarybnenie prebehne 9. októbra 2020 okolo 8:00 hod. Z tohto dôvodu bude ÚPLNÝ zákaz lovu rýb na VN Nesluša od 9. októbra 2020 (8:00 hod.) do 11. októbra 2020 (7:00 hod.).

Petrov zdar!

Výbor MO SRZ. 

Nahor