Predaj hosťovacích povolení pre rok 2020 je obnovený!

 Predajné miesta:

Čerpacia stanica – A. Súkeník Radola,

Chovex V. Jastraban – Kys. Nové Mesto pri Bille

V predaji pre rok 2020 sú tieto povolenia na revíry MO SRZ v KNM:

pre členov SRZ nad 15 rokov

hosťovacie povolenie denné na kaprové vody za 10,0 € na 1 revír/1 deň,

hosťovacie povolenie týždenné na kaprové vody 40,0 € na 1 revír/1 týždeň (7 dní),

hosťovacie povolenie denné na pstruhové vody za 10,0 € na 1 revír/1 deň,

pre členov SRZ do 15 rokov (deti)

hosťovacie detské povolenie týždenné na kaprové vody za  5,0 € na 1 revír/1 týždeň,

hosťovacie detské povolenie denné na pstruhové vody za 3,0 € na 1 revír/1 deň,

pre nečlenov SRZ sú k dispozícii tieto povolenia:

hosťovacie povolenie denné na kaprové vody za 20,0 € na 1 revír/1 deň,

hosťovacie povolenie denné na pstruhové vody za 20,0 € na 1 revír/1 deň.

 

Počet vydaných povolení je pre rok 2020 na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ a Členskej schôdze MO SRZ obmedzený,  po vypredaní posledného povolenia určitého typu predaj tohto povolenia pre rok 2020 končí.

 

S Pozdravom Petrov Zdar                                                

dňa  7.8.2020 v KNM

Igor Macúš

Nahor