Dobrý deň vážené členky a členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste

Od 24:00 hod 14. júna 2020 bude ukončený dočasný elektronický predaj dokladov na rybolov pre členov MO SRZ v Kysuckom Novom Meste nad 15 rokov, ktorý bol zavedený kvôli mimoriadnym udalostiam vyvolaným vírusovým ochorením.

Zároveň sa dňa 18. júna 2020 (štvrtok) od 16:00 do 18:00 hod. bude konať tradičný predaj dokladov na rybolov v kancelárii našej organizácie v Dome kultúry v KNM.

Vstup do kancelárie bude možný len po jedenej osobe s rúškom.

Čakajúci záujemcovia na chodbe budú musieť dodržiavať minimálnu vzdialenosť rozstupov 2 metre s použitím rúšok v zmysle pokynov o využívaní priestorov Domu kultúry.

Okrem termínu 18.06. bude do konca júna 2020 vykonaný ešte jeden tradičný predaj dokladov na rybolov pre tento rok.

Termín druhého júnového predaja bude oznámený na členskej schôdzi 17.06.2020.

Zároveň upozorňujeme, že po 30. 06. 2020, už nebude možné si zaplatiť členský príspevok. Neuhradením členského zaniká členstvo v SRZ. (v zmysle Stanov SRZ)

Možnosť zakúpenia členského príspevku bola pre tento rok predĺžená o 3 mesiace na základe rozhodnutia RADY SRZ.

Naša MO umožnila zakúpenie členského príspevku a povolení na rybolov pre členom MO SRZ v KNM formou elektronického predaja a dva zrušené termíny tradičného predaja z marca nahradí termínmi v júny 2020. Predaj dokladov u pána Kollárika nebude možný!

Hosťovacie povolenia na rybolov budú v predaji až po 1. júli 2020.  

5.6.2020 v KNM                                                                       

Výbor MO SRZ v KNM

Nahor