Z dôvodu obmedzení vzniknutých ochorením COVID 19 a s tým spojenými komplikáciami pri predaji tohto typu povolení na rybolov je predaj HOSŤOVACÍCH POVOLENÍ (HP) pozastavený predbežne do 01. júla 2020.

O zahájení opätovného predaja HP  bude vydaný samostatný oznam.

Petrov zdar

V KNM 31. mája 2020                                      

Výbor MO SRZ v KNM

Nahor