Dňa 27.05.2020 bude na rybárskych revíroch Ochodničanka - prehrádzka 3-2561-4-1 a Vadičovský potok - prehrádzka 3-4551-4-1 vykonané plánované zarybnenie Pstruhom dúhovým. Z toho dôvodu je lov na týchto rybárskych revíroch dňa 27.05.2020 zakázaný. Rybolov s platným povolením bude možný od 05:00 hod. 28.mája 2020, s dodržaním bezpečnostných opatrení proti prenosu ochorenia COVID 19 vydaných hlavným hygienikom SR. Za porušenie nariadení a opatrení hlavného hygienika Slovenska, nesie zodpovednosť každý loviaci rybár individuálne, na vlastnú zodpovednosť.
Predaj hosťovacích povolení je naďalej pozastavený do odvolania.
 
Petrov zdar
Výbor MO SRZ v KNM 26.05.2020
Nahor