Vážení členovia MO SRZ v Kysuckom Novom Meste.

Z dôvodu mimoriadneho stavu, ktorý spôsobilo ochorenie COVID19, je dočasne pozastavený predaj členského a povolení na rybolov pre rok 2020.

 

V minulom ozname na webe bol uvedený termín 31.03.2020, ako jediná možnosť na zaplatenie členského. Termín 31.03. je síce v súlade so stanovami, ale vzhľadom na mimoriadne udalosti bol termín zaplatenia členského príspevku na rok 2020 posunutý výborom MO SRZ v KNM na 30.06.2020.

Možnosť posunu termínu je vykonaná aj na základe usmernenia RADY SRZ k mimoriadnej situácii pre všetky organizácie SRZ. Dúfame že tento termín sa už nebude musieť predlžovať a opatrenia pominú.

O ďalšom termíne predaja dokladov na rok 2020 budete vopred informovaný cez web, výveskou pri Dome kultúry v KNM, ako aj facebookom. Popritom teraz zvažujeme aj inú formu predaja, tak aby boli dodržané všetky mimoriadne hygienické opatrenia a nariadenia.

Poprosíme vás o trocha trpezlivosti, chceme vám vyhovieť a vyhovieme, zatiaľ vám želáme pevné zdravie a Petrov zdar

Za výbor MO SRZ

IgoR Macúš

hospodár

Nahor