Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste oznamuje,

zrušenie konania Výročnej Členskej Schôdze,ktorá sa mala konať 14.marca 2020.

Výročná členská schôdza sa ruší z preventívnych opatrení a príležitosti nebezpečenstva nákazy korona vírusom.

Náhradný termín bude oznámený v dostatočnom predstihu.

Nahor