Rozšírenie predaja hosťovacích povolení pre členov SRZ:

Od 12.10.2019 bol rozšírený predaj hosťovacích povolení na rybárske revíry v užívaní MO SRZ v Kysuckom Novom Meste na rybárske predajne:

 SNIKY, s.r.o., P. Ondruš na ulici: P.O. Hviezdoslava v Kys. Novom Meste (pri želez. stanici a autobus nástup.)

CHOV-EX, V. Jastraban, na ulici ČSA v Kys. Novom Meste (pri BILLE)

Nahor