Vážení rodičia, milé deti, členovia detských rybárskych krúžkov MO SRZ Kysucké Nové Mesto,

pozývame vás na 8. ročník tradičných detských rybárskych pretekov v love rýb na muchu a prívlač Ochodnický rybárik - memoriál Albína Koyša.

 

Súťaž je určená pre deti z rybárskych krúžkov MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Srdečne privítame medzi sebou aj ochotných členov, ktorí chcú deťom pomáhať pri muškárení alebo prívlači. Pre všetkých bude pripravený výborný guláš a pre deti poháre a ceny.

Od piatka 31.5. bude na VN Ochodnica, časť revíru Ochodničanka 3-2560-4-1 zakázaný lov rýb.

Počas celej soboty 1.6. bude lov rýb povolený výlučne deťom v detských rybárskych krúžkoch, malým deťom ktoré, by sa chceli stať v budúcnosti členmi (po pretekoch) a organizátorom.

Clipboard01

Nahor