Kysucká muška 2019
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov Muškárenia na v poradí 14.ročník preteku: Kysucká muška 2019, ktorá sa uskutoční 22.6.2019.
 Bližšie informácie v propozíciách! Upozorňujeme rybársku verejnosť, že bude zakázané v tento deň loviť ryby (mimo účastníkov KM) v úseku od sútoku Kysuce s Bystricou po cestný most v obci Povina (odsúhlasené na Výročnej schôdzi 2019). Ďakujeme za pochopenie!
 
Tešíme sa na Vás všetkých!
MK Kysuca - Gentleman fly fishing
MO SRZ Kysucké Nové Mesto 
Nahor