Exkurzia do Ružomberka - Biely potok

Mladí rybári MO SRZ Kysucké Nové Mesto. Máme tu výnimočnú príležitosť vycestovať na exkurziu do neďalekého rybochovného zariadenia v Ružomberku - Biely Potok.

Náplňou exkurzie bude aj návšteva prírodovedného múzeua v Liptovskom Mikuláši a Stanišovskej jaskyne. V Ružomberku uvidíme všetky u nás chované lososovité ryby najmä generačné jedince pstruha potočného, a hlavátky podunajskej. Ak vyjde všetko ako má budeme svedkami výteru lipňa tymianového.

Akcia sa bude konať 14. apríla. Odchod spred CVČ je o 6:45 a predpokladaný príchod medzi 17:00 a 18:00 hodinou. Časť nákladov hradí CVČ a SRZ. Poplatok pre dieťa je 11€ a pre dospelého 21€.

Do nedele mi treba dať vedieť kto z krúžku ide a kto nie. Akcia je určená pre všetky deti, aj pre tie, ktoré na krúžok nechodia. Kto chce ísť môže na nedeľný krúžok priniesť peniaze a vypísanú prihlášku, ktorá je v prílohe tohto článku.

V nedeľu bude krúžok na Clementisovej od 10:00 do 14:00. Najneskôr sa treba prihlásiť do stredy budúceho týždňa buď u mňa alebo v CVČ KNM.

Petrov zdar 

Dušan Jaššo

Logo SRZ - mládežvýter lipňa

Nahor