Informácie k novému zákonu

Od 1.1.2019 sa rybári riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a  Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018.

V priloženom súbore sa nachádza vysvetlenie, ktoré má pomôcť rybárom lepšie pochopiť nový zákon.

Nahor