Dňa 13. júna 2018 poslanci NRSR schválili nový zákon o rybárstve.

Nový zákon zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch a v blízkosti pitnej vody, upravuje rybárske preteky a športové rybárske preteky, apod. Pre SRZ je najvýznamnejší § 4, vďaka ktorému zostal zachovaný pre SRZ výkon rybárského práva na vodných tokoch. Viac v samotnom znení zákona.

Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Nahor