Miestna organizácia SRZ Kysucké Nové Mesto organizuje spoločenský pretek v love pstruha dúhového.

  • Miesto konania: VN NESLUŠA 3-5460-1-1
  • Termín: 6.10.2018 (sobota)
  • Prezentácia: od 7:00
  • Doba preteku: 8:00 až 12:00
  • Vyhodnotenie: 12:30

Štartovné: 5,-€, pre členov z iných MO 7,-€, Deti do 15 rokov zdarma.

 Loví sa v zmysle zákona o rybárstve č.139/2002 a vykonávacej vyhlášky č.185/2006, na jednu udicu a to spôsobom na plavanú, alebo na ťažko. Prívlač a muškárenie je počas preteku zakázané. Lovia súčastne dospelí aj deti, pričom každá kategória bude vyhodnotená samostatne. Loviaci, dospelý po ulovení prvých štyroch pstruhov dúhových, ktoré dosahujú zákonom stanovenú minimálnu lovnú mieru končí lov. V kategórii deti do 15 rokov, dieťa končí lov po ulovení prvých dvoch pstruhov dúhových, ktoré dosahujú zákonom stanovenú minimálnu lovnú mieru.
Žrebovanie: Každý pretekár sa zaregistruje pri OKÁLe a zároveň si na mape označí voľné miesto na ktorom chce loviť.

Privlastnenie úlovkov: Loviaci si smie ponechať maximálne 4 kusy pstruha dúhového, dosahujúce minimálnu lovnú mieru. Dieťa maximálne dva pstruhy dúhové.

Bodovanie: Hodnotiť sa bude pstruh dúhový, ktorý dosahuje minimálnu lovnú mieru systémom 1cm = 1 bod.
Ostatné druhy rýb sa nebodujú. Pri rovnosti bodov rozhoduje:
1. počet ulovených rýb
2. najdlhšia ulovená ryba
3. žreb

Ostatné pokyny:
a) Každý ulovený pstruh dúhový, dosahujúci lovnú mieru musí byť zaznačený rozhodcom na rube propozícií.
b) Každá ponechaná ryba musí byť po skončení pretekov zaznačená do záznamu o úlovkoch.
c) Každý pretekár loví a dopravuje sa na samotné preteky na vlastné nebezpečenstvo.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny pravidiel.

 

Nahor