V sobotu 17.marca 2018 sa v Dome kultúry uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.

Prítomní členovia hodnotili uplynulý rybársky rok. Predseda Ľubomír Mičian predložil zúčastneným kompletnú správu o činnosti a  hospodárení organizácie. Prebehla aj zaujímavá diskusia ku chodu a fungovaniu organizácie. Najviac sa diskutovalo ku povinným brigádam. Tieto sú každoročným problémom tým, že brigádnickej činnosti sa zúčastňuje čoraz menší počet rybárov. Nakoniec sa prítomní uzniesli za zvýšení poplatku za neodpracovanú brigádu. (4,10€/hod alebo 50,€/12hod.)

Nakoľko je tento rok zároveň rokom volebným, uskutočnili sa i v našej organizácii voľby do výboru miestnej organizácie a kontrolnej komisie.

Do výboru miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu na štvorročné obdobie boli zvolení títo zástupcovia:

Ľubomír Mičian, Miloš Smrek, Marián Mihalda, Igor Macúš, Peter Kollárik, Pavol Franc, Peter Chovanec, Štefan Marošnik, Dušan Jaššo , Marián Smetana a Peter Helt.

Kontrolná komisia bude pracovať v trojčlennom zložení: Ján Garbier, Martin Švaňa a Dušan Novák.

Bezprostredne po voľbách si podľa stanov museli zvoliť i najdôležitejšie funkcie. Predsedom sa opäť stal Ľubomír Mičian, podpredsedom Miloš Smrek, hospodárom Igor Macúš a tajomníkom Marián Mihalda. Kontrolnej komisii bude šéfovať Ján Garbier

Nahor