V sobotu - dňa 18.4.2015 od 8:00 sa na VN Nesluša bude konať brigáda. Kto má záujem pomôcť, hláste sa pri OKÁL-e u Petra Helta.