Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste a MK Kysuca Vás pozývajú na 5. ročník medzinárodného preteku v love rýb na umelú mušku.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste

 

Vás pozývajú na

 

5. ročník medzinárodného preteku v love rýb na umelú mušku

Beskydská liga Kysuca 2016 

 

 

Propozície preteku v love rýb udicou na umelú muchu

 10.09.2016

 

Miesto konania:
  • Kysuca č.2a ,  rev. č. 3-1840-2-1
  • Kysuca č.2b ,  rev. č. 3-1840-2-4   ChaP

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov

Peter Smetana

Garant SRZ

Igor Macúš

Technický vedúci

Marian Smetana

Bodovacia komisia

Členovia MK Kysuca

Zdravotné zabezpečenie

Poliklinika Kys. Nové Mesto

Technické pokyny:

Preteká  sa v disciplíne LRU - mucha podľa pravidiel : 

Trať je rozdelená na dva sektory A a B. Každý pretekár chytá  90 minút v každom sektore a rozhoduje  90 minút v každom sektore podľa tabuľky:

 

 

1. pretek  doobeda

2. pretek doobeda

3. pretek poobede

4. pretek poobede

Skupina   A

Loví

Rozhoduje

Rozhoduje

Loví

Skupina   B

Rozhoduje

Loví

Loví

Rozhoduje

 

Pretekári z posledných dvoch úsekov kde rozhodovali sa presúvajú  na úseky:

Predposledný na A1 resp. B1  (podľa sektoru v ktorom rozhodoval)

Posledný na A2 resp. B2 (podľa sektoru v ktorom rozhodoval)

Jedná sa o pretekárov, ktorí v 1. a 3. preteku  rozhodujú a v 2. A 4.  lovia.

Lov povolený s troma muškami s háčikmi bez protihrotu, mušky vzdialené od seba min. 50cm vo zvislej polohe.

Ľubovoľná fabricky vyrobená šnúra nastavená ľubovoľne dlhým nástavcom.

 Pretekárska trať:                                     

Trať je postavená na rieke Kysuca:

Sektor A od vtoku rieky Bystrica do rieky Kysuca (49°23´47.05“ N a 18°49´45.44“ E), po vysunutú betónovú lávku v  Dunajov (49°21´50.01“ N a 18°49´50.11“ E), (viď mapy)

Sektor B od vysunutej betónovej lávky v obci Dunajov (49°21´50.01“ N a 18°49´50.11“ E), po parkovisko pri Kysuckom Lieskovci (49°19´37.97“ N a 18°48´26.52“ E), (viď mapy)

Prosíme pretekárov, aby si vo vlastnom záujme mapy vytlačili!!!

Šírka  rieky v mieste pretekárskej trate je 10 - 25 metrov s hĺbkou vody do 1,5 metra. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou.

Umiestnenie  štábu pretekov: Bufet  „U Fera“  pri železničnej stanici Ochodnica (49°20´49.83“ N  a  18°48´22.81“ E), viď mapy

Bodované druhy rýb: Pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, všetky druhy jalcov. Minimálna bodovaná dĺžka 200mm.

Náhradná trať: Nie je určená

 Časový program

 Sobota   10.09.2016

 

5:00

6:00

 Prezentácia

 

6:00

6:15

 žrebovanie sektorov a  úsekov I. a  II.,   III. a IV.  preteku

 

6:15

6:30

 prebranie bodovacích preukazov a mierok

 

6:30

7:30

presun pretekárov na súťažné úseky I.preteku

 

7:30

9:00

 I. pretek

 

9:00

9:30

 presun pretekárov na súťažné úseky II. preteku

 

9:30

11:00

 II. pretek

 

11:00

12:45

 obedňajšia prestávka - obed,  prebranie bodovacích preukazov

 

12:45

13:00

 presun pretekárov na súťažné úseky III. preteku

 

13:00

14:30

 III. pretek

 

14:30

15 :00

 presun pretekárov na súťažné úseky IV.preteku

 

15:00

16:30

 IV. pretek

 

16:30

17 :30

 vyhodnotenie preteku

 

17:45

 

 vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Štartovné:  11,50 EUR.

Štátny rybársky lístok týždenný (v prípade, že pretekár nie je vlastníkom rybárskeho lístku SR): 1,50-€

Povolenie na rybolov (v prípade, že pretekár nemá povolenie na rybolov): Kysuca č.2,3-1840-2-1: 7,00-€

Spolu = štartovné + povolenia = 20,00 € . Štartovné sa uhrádza iba v mene EURO ( € ) !

Prihlášky pretekárov je potrebné poslať do  07. 09. 2016 na adresu:  

Marian Smetana,  Nábrežná  908/25,   024 01  Kysucké  Nové  Mesto  alebo e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  Na prihláške uviesť kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu !!!   Uzávierka  prihlášok na pretek je 08.09.2016Počet pretekárov je obmedzený na 60 !!! Konečná štartovná listina bude zverejnená 08.09.2016 na www.flyliga.pl .

Štartovné sa bude uhrázať pri prezentácii. Prihlásení pretekári sú povinní uhradiť štartovné aj v prípade, že sa pretekov nezúčastnia.  Počas preteku t.j. 10.09.2016 bude úsek rieky Kysuce od vtoku Bystrice po pravostranné parkovisko pod Kysuckým Lieskovcom pre loviacu verejnosť UZAVRETÝ !!! 

Obed: v priestoroch štábu preteku

Záverečné ustanovenia:

  • všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť a v zmysle platných predpisov SRZ a zákona 139/2002 Z.z.
  • tréning súťažiacich na pretekárskej trati je možný do 05. 09. 2016 vrátane (Informácie o stave rieky Kysuce a Povolenia na rybolov vybavuje Marian Smetana po telefonickej alebo mailovej dohode !
  • ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou napr.:
  • Chata ŠTART Ochodnica. Tel.: +421903 123541, +421902 592766
  • Farma Ochodnica. Tel.: +421903 508177
  • v prípade nevhodných hydrologických podmienok si organizátor vyhradzuje právo preložiť alebo zrušiť pretek,  o čom budú všetci prihlásení  informovaní
  • kontaktné telefónne čísla: +421908 470588  Marian Smetana (prioritne), +421905 609489  Peter Smetana

  Prajeme veľa úspechov.

  Petrov zdar!

   MO SRZ Kysucké Nové Mesto  a Muškársky  klub Kysuca

Pretekárska trať

 

SEKTOR A

 

 

Sektor B

 

 

 

 

Nahor