MO SRZ v Kysuckom Novom Meste a MK Kysuca Gentleman fly fishing Vás pozývajú na 11. ročník preteku v love rýb na umelú mušku.

 Miesto konania:

 • Kysuca č.2a , rev. č. 3-1840-2-1
 • Kysuca č.2b , rev. č. 3-1841-2-4 ChaP

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov

Peter Smetana

Hlavný rozhodca

Peter Kubinec

Technický vedúci

Marian Smetana

Bodovacia komisia

Hl. rozhodca + členovia MK Kysuca

Zdravotné zabezpečenie

Poliklinika Kys. Nové Mesto

Technické pokyny: Preteká sa v disciplíne LRU - mucha podľa pravidiel pre športovú činnosť.

Pretekárska trať: Trať je postavená na rieke Kysuca.

 • Sektor A od vtoku rieky Bystrica do rieky Kysuca po vysutú betónovú lávku v obci Dunajov.
 • Sektor B od vysutej betónovej lávky v obci Dunajov po cestný most v obci Povina.

Šírka rieky v mieste pretekárskej trate je 10 - 25 metrov s hĺbkou vody do 2,0 metrov. V celej dĺžke vytýčenej pretekárskej trate je možné brodenie. Dno je tvrdé, kamenité, so štrkovými lavicami. Brehy sú zarastené vegetáciou.

Umiestnenie štábu pretekov: Bufet „U Fera“ pri železničnej stanici Ochodnica.

Výskyt bodovaných rýb: Pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, všetky druhy jalcov, mrena severná, podustva severná.

Náhradná trať: Nie je určená.

Časový program: Sobota 11. 6. 2016

5:00 5:45 Prezentácia
5:45 6:00 Žrebovanie sektorov a pretekárskych úsekov I. a II., III. a IV. kola
6:00 6:15 Nástup pretekárov a otvorenie preteku
6:15 6:30 Prebranie bodovacích preukazov a mierok
6:30 7:30 Presun pretekárov na súťažné úseky I.preteku
7:30 9:30 I. pretek
9:30 10:00 Presun pretekárov na súťažné úseky II. preteku
10:00 12:00 II. pretek
12:00 13:15 Obedňajšia prestávka, prebranie bodovacích preukazov
13:15 14:00 Presun pretekárov na súťažné úseky III. preteku
14:00 16:00 III. pretek
16:00 16:30 Presun pretekárov na súťažné úseky IV.preteku
16:30 18:30 IV. pretek
18:30 19:30 Vyhodnotenie preteku
19:45   Vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

 Štartovné : 15,- EUR / pretekár

 Prihlášky pretekárov je potrebné poslať do 06. 06. 2016 na adresu: Marian Smetana, Nábrežná 908/25, 024 01 Kysucké Nové Mesto
alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prijatie prihlášky mailom spätne potvrdzujeme. Na prihláške uviesť kontaktné telefónne číslo !!!, e-mailovú adresu! Uzávierka prihlášok na pretek je 08. 06. 2016. Počet pretekárov je limitovaný na 60. Na štartovnú listinu bude prihlásený pretekár zapísaný až po úhrade štartovného. Štartovné je možné uhradiť šekom na adresu Marian Smetana, Nábrežná 908/25, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo na č.účtu vo
VÚB : SK70 0200 0000 0023 2053 0851.
Do správy pre prijímateľa uviesť meno + telefónny kontakt! Pozor: počet štartujúcich je obmedzený, tak je dobré sa prihlásiť a uhradiť štartovné čím skôr !!!, tí
pretekári, ktorí sa „nezmestia“ na štartovnú listinu, budú vedení ako náhradníci a včas im bude oznámené, či sa budú môcť zúčastniť preteku, ak sa niekto odhlási!

Pretekár, ktorý neohlási zrušenie svojej účasti do 09. 06. 2016 do 20:00 hod., stráca nárok na vrátenie štartovného. Pre najúspešnejších a nielen pre nich
budú pripravené krásne trofeje a hodnotné ceny! Zoznam štartujúcich bude uvedený na www.srzkysuca.com.

Obed: v priestoroch štábu preteku - Ferov guľáš.

Novinky: Štartovné zostáva tak ako v minulom ročníku 15 € / pretekár a to hlavne z dôvodov: udržanie kreditu a obľúbenosti preteku, zabezpečenie množstva hodnotných cien ako v minulých ročníkoch a neustále sa zvyšujúce náklady na usporiadanie preteku, no v štartovnom je opäť zahrnuté:

 • garantované ocenenia pre prvých 25 umiestnených pretekárov (určite aj viac) + cena útechy
 • v cene štartovného je zarátaný OBED + KÁVIČKA + 0,5l PIVO/0,5l KOFOLA + tradičné OVAROVÉ KOLIENKA po preteku !!!
 • pre obrovský úspech zostáva kategória PRETEK DVOJÍC a to súbežne s pretekom jednotlivcov!!! V tejto kategórii budú vyhodnotené a odmenené prvé tri dvojice víťaznými pohármi!!! Preto prosíme uviesť v prihláške na pretek aj dvojice, ktoré budú štartovať spolu v tejto kategórii! Samozrejme bude možné „nájsť – prihlásiť“ sa ako dvojica i v deň preteku. Pre posudzovanie umiestenia dvojíc bude slúžiť konečná tabuľka v preteku jednotlivcov, resp. súčet umiestnení jednotlivých pretekárov z dvojice v preteku – v prípade rovnosti body za ulovené ryby – najväčšia ulovená ryba dvojicou!

Záverečné ustanovenia:

 • všetci pretekári súťažia na vlastnú zodpovednosť
 • tréning súťažiacich na pretekárskej trati je možný do 06. 06. 2016 vrátane
 • každý pretekár je povinný dodržiavať Pravidlá pre športovú činnosť a Vykonávací predpis pre lov a rozhodovanie počas preteku k týmto pravidlám
 • ubytovanie je možné zabezpečiť individuálnou cestou napr.: 

         - Chata ŠTART Ochodnica. Tel.: 0903 123541, 0902 592766

         - Farma Ochodnica. Tel.: 0903 508177

 • v prípade nevhodných hydrologických podmienok si organizátor vyhradzuje právo preložiť alebo zrušiť pretek, o čom budú všetci prihlásení informovaní
 • kontaktné telefónne čísla: 0908 470588 Marian Smetana (prioritne), 0905 609489 Peter Smetana

Prajeme veľa úspechov a tešíme sa na Vašu účasť!

Petrov zdar!

MK KYSUCA – Gentleman fly fishing a MO SRZ Kysucké Nové Mesto

Nahor