Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MO Kysucké Nové Mesto, SRZ MsO Žilina a Ponorkovým klubom Žilina pri príležitosti podujatia „BITKA O ATLANTIK„ organizuje dňa 22. 8. 2015 na Vodnom diele Žilina Detské rybárske preteky v love rýb udicou na plávanú.

Miesto a čas konania:

22. august 2015 - Vodné dielo Žilina pri parkovisku pod STK: Jediná voľná prístupová cesta bude pri STK. Na ceste pri hrádzi bude pristávacia plocha pre modely lietadiel. Táto prístupová cesta bude počas celej akcie uzavretá. Účastníci rybárskych pretekov majú voľný vstup do areálu a aj na všetky atrakcie po pretekoch.

Propozície pretekov:

 1. Loví sa výlučne spôsobom na plávanú s použitím jednej udice alebo biča s jednoháčikom bez protihrotu alebo so zatlačeným protihrotom.
 2. Bodujú sa všetky ryby ulovené v hlavovej časti (to znamená, že podseknuté ryby sa nebodujú).
 3. Všetky ulovené ryby, ktoré nedosahujú lovnú mieru a ryby, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, majú hodnotu 10 bodov. Ulovené ryby, ktoré dosahujú lovnú mieru majú hodnotu 100 bodov + každý začatý centimeter jeden bod. Napr: kapor 50 cm = 150 bodov; alebo 1 belica 10 bodov.
 4. Pretekár musí byť úplne samostatný. Musí si dokázať naviazať háčik, samostatne ovládať udicu a zdolávať ryby. Podoberať ryby môže rozhodca alebo sprevádzajúci rodič.
 5. Pretekár je povinný dodržiavať zásady zaobchádzania s rybami, to znamená že ryby, ktoré nemá v úmysle si ponechať, chytať výlučne s mokrými rukami a čo najskôr po obodovaní ju pustiť späť do vody.
 6. Pretekár si môže privlastniť ryby na základe Vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z..
 7. Pretekov sa môžu zúčastniť len mladí rybári, ktorí majú povolenie na rybolov a rybársky lístok.
 8. Preteky sú pre deti do 15 rokov a musí ich sprevádzať dospelá osoba.
 9. Každý pretekár loví na vlastné nebezpečenstvo.

Časový harmonogram:

 • 6:00 – 7:00 Zápis pretekárov
 • 7:00 – 7:15 Nástup – informácie o preteku, vedomostný kvíz
 • 7:15 – 7:30 Presun na lovné miesta
 • 7:30 – 10:30 Preteky
 • 10:30 – 11.30 Občerstvenie
 • 11:30 Vyhodnotenie – odovzdávanie cien

Tešíme sa na vašu účasť.

TankovaBitka

Nahor